• Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

Düzenleme Kurulu

         
         
         
Kongre Başkanı
         
Prof. Dr. Suna Gören   
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
     
         
         
         
         
Kongre Genel Sekreteri      
         
Prof. Dr. Elif Başağan Moğol   
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
     
         
         
         
         
Üyeler      
         
Prof. Dr. Seden Kocabaş
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
  Prof. Dr. Türkan Kudsioğlu
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğt. ve Arş. Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
         
Prof. Dr. Mert Şentürk
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
  Prof. Dr. Deniz Karakaya
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
         
Yrd. Doç. Dr. Zeliha Tuncel
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğt. ve Arş. Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği